Jubilarissen tijdens jaarfeest

Tijdens de jaarlijkse feestavond in “Het Hof van Giesbeek” werden en passant ook nog 3 jubilarissen gehuldigd. Ook werd een van de leden in verband met het beëindigen van zijn bijzondere werkzaamheden voor de vereniging van een bloemenhulde en bijpassende cadeaus voorzien.

Om met de jubilarissen te beginnen: zo is er Kevin Huuskes die vanaf zijn vijfde jaar nu al weer 25 jaar tamboer is. Kevin bespeelt bij het grote orkest de grote- en kleine trom en weet met de bekkens op het juiste tijdstip de puntjes op de muzikale i te zetten. Dat hij dit muzikale niet van een vreemde heeft blijkt uit de volgende jubilaris namelijk … Harry Huuskes.
Niet alleen bespeelt Harry al vele jaren de bariton ook is hij jaren actief geweest als bestuurslid en als lid van de Hofkapel. Een trouw lid dat daarom ook door voorzitter Henk Kock, extra bedankt wordt voor zijn 40-jarige lidmaatschap.
Daarna kwamen de grote getallen. Theo Hammink is 55 jaar lid. Met veel plezier bespeelt Theo de bariton saxofoon. Maar ook was hij bestuurslid en muziekcommissielid. Hij draagt zorg voor de vorderingen van het Leerlingenorkest en dirigeert het orkest als daar behoefte aan is. Theo leidde ook jaren de Hofkapel en is al jaren erelid van St. Gregorius.
Als laatste van de rij jubilarissen mocht Wim Meurkes de weg afleggen naar de hoek waar het vaandel van de vereniging staat en de huldigingen plaatsvinden. Wim Meurkes werd 65 jaar geleden als jongste van een muzikale familie, lid van St. Gregorius. Hij kan mooi over die “goeie ouwe tijd” vertellen en het spijt hem dat hij nu niet meer kan spelen omdat zijn ogen hem dat niet toestaan. Hij bezoekt trouw de repetities van het orkest samen met zijn muzikale vriend meester Van Swaemen. Sinds 2000 is Wim erelid van St. Gregorius en de voorzitter wenst hem nog vele gezonde jaren.
feestavond2011_17
Na deze huldiging mocht de voorzitter Henk Kock de microfoon overgeven aan een van de andere bestuursleden Johan Gores, want Henk werd voor zijn bijzondere verrichtingen voor de vereniging bedankt met een muzikale huldiging door zijn slagwerkgroep die hij meer dan 30 jaar leidde. Mooie woorden, enkele mooie cadeaus en de bloemen voor Ineke werden in dankbaarheid aanvaard.
Door de muzikale inbreng van het orkest “Ziezo”, gevormd door Rita en Ruud, naast de goede verzorging van de staf van “Het Hof van Giesbeek” werd het een bijzonder geslaagde avond voor de leden van St. Gregorius.

— Kijk voor foto’s in het fotoalbum —

(Verslag en foto’s: Rudie Gores)