St. Gregorius huldigt trouwe leden

Tijdens het traditionele Jaarfeest van fanfare St. Gregorius op 23 januari bij ‘Het Hof van Giesbeek’ werden maar liefst zeven leden gehuldigd door voorzitter Johan Kock. Jolanda van Oort en Diana van Maanen werden gehuldigd voor hun 12,5 jarig lidmaatschap en Manon Pelgrim, Melroy Huuskes en Johan Gores voor hun 25-jarig jubileum. Berry van de Kracht, ook 25 jaar lid van de fanfare, was er deze avond helaas niet bij doordat hij geveld was door de griep. Geert Huuskes en Arno Roelofsen werden in de bloemen gezet voor hun 40-jarig lidmaatschap. Alle jubilarissen ontvingen een oorkonde en een speld van het KNFM.

Naast een toespraak voor de jubilarissen was de voorzitter ook blij te kunnen vertellen dat bestuursleden Jolanda van Oort en Henk Vermeulen zijn herkozen tijdens de ledenvergadering op donderdag 21 januari. Hij bedankte Danny van Hal voor 4 jaar zitting in het bestuur. Melroy Huuskes werd tijdens de ledenvergadering gekozen tot nieuw bestuurslid en de voorzitter gaf aan dat het bestuur veel vertrouwen heeft in de samenwerking met Melroy.

Johan nam deze avond ook even van de gelegenheid gebruik om de Supportersvereniging te bedanken voor een donatie. Om de jeugd er netjes bij te laten lopen investeert Gregorius dit jaar in een paar nieuwe jasjes waarvan de Supportersvereniging er twee schenken.

Na alle officiële handelingen was het de beurt aan orkest Vision die zorgden voor de muzikale omlijsting. Iedereen kon terugkijken op een gezellige avond waar jong en oud zich optimaal vermaakten.

Foto’s »

Video »