Trekkingslijst voorjaarsverloting

Klijk hier voor de trekkingslijst van de voorjaarsverloting 2014.

LET OP: er zijn nog een aantal niet afgehaalde prijzen!
Het gaat (stand volgens Angerlo’s Nieuws van 26 juli) om de volgende nummers:
1e prijs = lotnummer 1079
7e prijs = lotnummer 1829
9e prijs = lotnummer 0699
11e prijs = lotnummer 2150
12e prijs = lotnummer 1256
13e prijs = lotnummer 0083