Wisseling bestuur

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering  op donderdag 14 februari 2019 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Jolanda van Oort en Henk Vermeulen waren dit jaar aftredend en herkiesbaar en zijn herkozen door de leden. Odette Wardenier en Melroy Huuskes waren dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Odette stopt na 14 jaar en Melroy na 3 jaar. Monique Wieggers en Johan Gores hadden zich beschikbaar gesteld voor een functie binnen het bestuur en zij zijn gisteren met goedkeuring van leden gekozen. Het bestuur heeft veel vertrouwen in de samenwerking met Monique die de taak van 2e penningmeester gaat vervullen. Johan Gores heeft al 12 jaar ervaring als bestuurslid van Gregorius en het bestuur is blij hem na 7 jaar weer te mogen verwelkomen.  Odette en Melroy, bedankt voor alles, en Monique en Johan gefeliciteerd met jullie bestuursfunctie en veel succes!