Fanfarekorps St. Gregorius uit Giesbeek is opgericht in 1920 en bestaat uit een fanfareorkest, slagwerkgroep en leerlingenorkest.

Binnen de vereniging worden diverse opleidingen verzorgd. Als fanfare zijn wij onderdeel van een dorpsgemeenschap met al haar tradities en bijbehorende evenementen. Naast onze concerten verlenen wij medewerking aan diverse optochten, optredens ten behoeve van feestelijkheden, jubilea, etc.

In 2010 heeft de fanfare haar 90-jarig bestaan gevierd met een bijzonder feestweekend. Inmiddels kijken we uit naar het 100-jarig bestaan in 2020.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de fanfare neem dan gerust contact met ons op.

Muzikale kalender
Jaarlijks verzorgt Fanfarekorps St. Gregorius diverse uitvoeringen.
Noteer deze alvast in uw agenda en natuurlijk hopen wij u tijdens de uitvoeringen te mogen ontmoeten met een muzikale groet.

Indien naar uw mening hier nog zaken ontbreken, of zaken niet correct zijn weergegeven,  stuur dan een e-mail naar de webmaster.

… alles over onze Giese fanfare