Bestuur

Het zeventallige bestuur van Fanfare St. Gregorius wordt vertegenwoordigd door de onderstaande personen:

VoorzitterJohan Kock
Vice-voorzitterHenk Kock
1e secretarisPeter Spronk
2e secretarisJolanda van Oort
1e penningmeesterManon Wagemakers
2e penningmeesterMonique Wieggers
BestuurslidJohan Gores

2014_jaarfeest09

Het bestuur vergadert één keer per maand.
In februari vindt de algemene ledenvergadering plaats.
Hierbij zijn alle leden, ereleden en ouders van jeugdleden van harte welkom.
Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande Fanfare St. Gregorius, kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden of het contactadres van de vereniging.

… alles over onze Giese fanfare

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial